Är jag alkoholist?

Ingen i Sällskapet Länkarna i Uppsala vill försöka tala om för dig, om du är alkoholist.

Detta måste du avgöra själv. Besvara nedanstående frågor - om du måste svara ja på två eller flera, så är det sannolikt att du har problem.

Ta då kontakt med oss.

Alkoholism är en sjukdom som drabbar många människor, även de omkring alkoholisten.

Vi kan erbjuda familj, vänner och andra kunskap och gemenskap i den sociala verksamhet som är en del av vårt program.