Kontakta oss

Skjut inte problemet framför Dig.Interiör från lokalen

 

Kom ihåg att Du är alltid
välkommen till oss!

Vet Du med dig själv att Du börjar få
allt svårare att hantera ditt behov av
alkohol och andra droger, då har Du
också insett att detta klarar Du inte
själv.

Vi vet av egen erfarenhet att ju längre
tiden går, desto svårare blir det att ta
sig ur beroendet. Kontakta oss, vi kan hjälpa Dig ur drogens grepp, hjälpa Dig
till ett värdigare liv.
 

Sök gärna upp oss och känn Dig för!

Du kan kontakta oss första gången
per telefon på 018-22 08 50.