Adress:

Timmermansgatan 22   
753 33 Uppsala

Ring eller Maila!
om du vill ha kontakt med oss.
Vi finns till för dig som behöver
hjälp att komma ur ditt beroende,
men också som stöd för dig som
är anhörig.

 

 

Telefon: 018-22 08 50

E-post:
sallskapetlankarna.uppsala@telia.com

  facebook

www.facebook.com/uppsalalankarna/
Instagram:@uppsalalankarna

Är du orolig för dina alkoholvanor?

Har Du problem med andra beroendeframkallande droger?
Skjut inte problemet framför Dig! Det är nu Du skall söka hjälp!

Välkommen in i Sällskapet Länkarnas
varma gemenskap!

För att se fortlöpande vad vi gör i vår verksamhet
så hänvisar vi till Facebook och Instagram.